Monday, April 21, 2014
Шаблоны joomla 2.5
Mar10 Demo Image

     แต่ละองค์กรมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ในทุกองค์กรจะมีบุคลากรในหลายระดับเหมือนกัน

     การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร และบุคลากรในแต่ละระดับ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เกิดการเรียนรู้ และพัฒนา แต่ยังสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้

Mar10 Demo Image

     ศูนย์ฝึกอบรม ไอเอฟดี เป็นส่วนงานหนึ่งของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ซึ่งทางสถาบันฯ ได้นำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ดำเนินการมา นำมาจัดให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น โดยเน้นแนวคิดและวิธีการแก้ไขที่นำไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม อาทิ หลักสูตรการคิด 10 มิติ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร เป็นต้น และนำออกเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
     จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกอบรมได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
อ่านเพิ่มเติม

Mar10 Demo Image

     ทีมที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย รวมไปถึงลักษณะที่สำคัญขององค์กร การนำศักยภาพของสมาชิกในองค์กรมาใช้ร่วมกันได้อย่างสอดประสาน เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

     ทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงจำเป็นต้องสร้างขึ้นอย่างตั้งใจ ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ความร่วมมือ ร่วมใจ ของทั้งผู้นำและสมาชิกในองค์กร ที่เห็นความสำคัญ รับรู้ เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีความเป็นเจ้าขององค์กร

Mar10 Demo Image

บริการอื่น ๆ

     ทางศูนย์ฝึกอบรม ไอเอฟดี ไม่เพียงแต่ให้บริการด้านจัดฝึกอบรม แต่ยังมีบริการด้านอื่น ๆ อาทิ เช่น บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ กิจกรรมพิเศษ (Event) เป็นต้น

Mar10 Demo Image

จากใจผู้เข้าอบรม

     ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมทุกท่าน เป็นแรงผลักดันสำคัญ ทำให้เราเกิดการพัฒนา การต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Mar10 Demo Image

 

หลักสูตรฝึกอบรม

course 1 course 2 course 3

 

course 4 course 5 course 6

 

ภาพกิจกรรม

шаблоны joomla на templete.ru

IFD Training Channel

แนะนำวิทยากร

KC

ประวัติวิทยากรกิตติมศักดิ์
ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล 
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยมอแนช ประเทศออสเตรเลีย

Friday, 18 April 2014 08:11

คนทำงานที่เพื่อนร่วมงานมักลงมติว่า "น่าเบื่อ" ประเภทหนึ่งคือ พวกคุยโม้ โอ้อวดเรื่องของตัวเอง หรือไม่ก็ชอบอวดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอวดเก่ง อวดรวย อวดครอบครัว อวดสวย อวดหล่อ และอวดทุกๆอย่างที่อวดได้ เพื่อให้คนยอมรับและชื่นชม
Thursday, 10 April 2014 10:21

คนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตมักมีลักษณะของการเป็นนักเรียนรู้ แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่กระตือรือ ร้นในการแสวงหาความเข้า ใจในสิ่งใหม่ๆ มีความสนใจในสิ่งที่หลากหลาย เปิดใจรับการแนะนำและปรึกษาหารือกับผู้อื่นอยู่เสมอ
 
น่าเศร้าที่ยังมีคนทำ งานจำนวนมากแทบทุกองค์ กร ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิ บัติการจนกระทั่งพนักงานระ ดับบริหาร มีนิสัยชอบทำงานคนเดียว ชอบคิดและตัดสินใจทำเอง ไม่ชอบเรียนรู้นอกสาขา ไม่ชอบขอคำปรึกษาหรือเพิกเฉยต่อคำแนะนำ จนเป็นเหตุให้ต้องประสบความล้มเหลวในการทำงาน
 
การตัดสินใจที่ผิดพลาดจำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิต ส่วนตัว ชีวิตการทำงาน ส่วนหนึ่งอาจไม่มีใครคิดว่าเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไป นั่นคือ การไม่ฟังคำแนะนำ การไม่ปรึกษาผู้อื่นก่อนตัดสินใจ แต่ทำในลักษณะคิดเองทำเอง ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง
Friday, 04 April 2014 10:49

ผู้บริหารธุรกิจจำนวนมากยังมองไม่เห็นประโยชน์ของ CSR โดยมองงาน CSR จากกรอบความคิดเรื่องต้นทุน-ผลประโยชน์ระยะสั้น นั่นคือ สนใจเพียงแค่ว่า CSR จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างไรในแง่ของการเพิ่มผลกำไรหรือยอดขาย ผู้บริหารอีกจำนวนหนึ่งยังต่อต้านการงาน CSR เพราะเห็นว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้

ติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
Tel. (66) 02-382 1560-2, 02-711 6495
Fax. (66) 02-382 1565

Visitor Counter

วันนี้11
เมื่อวานนี้12
สัปดาห์นี้11
เดือนนี้301
รวมทั้งหมด1585

ตารางกิจกรรม

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Who's Online

We have 43 guests and no members online

ผลงานที่ผ่านมา